หน้าแรก ข่าวสาร พ.ศ.ช. ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

โรงทานขนมจีน พศช. น้ำยา / แกงเขียวหวาน อิ่มบุญกันถ้วนหน้า งานปิดทองฝังลูกนิมิต
#ขนมจีนพศช #เส้นสีสมุนไพร#สดใหม่สะอาดปลอดภัย #ไร้สารกันบูด @ พระลานพระราชวังดุสิต
พิธีบวงสรวงศาลพระพรหมและทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2561 ณ บริษัท พ.ศ.ช.กรุ๊ป จำกัด
วันที่ 25ธ.ค 60 อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานบริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นาย คม  สังข์วงษ์  นายอำเภอขุนหาญและคณะ ร่วมต้อนรับ ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต รองผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธ์ุ นักวิจัยอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญด้านจุินทรีย์โปรไบโอติก พร้อมคณะนักวิจั
คุณจุ๋ม รายการเก็บตกจากช่อง 3 เยี่ยมชมและชิมขนมจีน พศช.ในงานโครงการประชารัฐ ตุ้มโฮม สามัคคี ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ.บ้านกระเบา อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
รางวัลแห่งเกียรติยศ งาน พศช.อะวอร์ด 2 ประจำปี 2560 
อบรมผู้บริหารรุ่นใหม่สร้างทีมขุนพลที่แข็งแกร่ง
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายทองแดง เกษหงษ์ ปลัดอำภอขุนหาญ เป็นตัวแทนนายอำเภอขุนหาญ ให้เกียรติเป็นประธาน
Hazard Analysis Critical Control Pointเขียนย่อว่า HACCP คือ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
หน้า 1 จาก 5