หน้าแรก ข่าวสาร พ.ศ.ช. ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกองทุนทิวารุ้งแก้ว เพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มูลนิธิ พศช. และทีมงานประชาสัมพันธ์ อบจ.ศรีสะเกษ ได้นำนักเรียน จากโรงเรียนบ้านกะเอิน. ตำบลบุสูง โรงเรียนบ้านโพนยาง โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม เกษตรกรจากอำเภอวังหิน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ
โครงการพัฒนาเครื่องต้นแบบการผลิตแป้งขนมจีนกึ่งสำเร็จรูประหว่างบริษัท พศช.ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2561 ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา หยอดเมล็ดตาลสร้างกำแพงธรรมชาติ
บริษัทพ.ศ.ช.กรุ๊ปและบริษัทในเครือจัดอบรมผู้บริหารระดับสูง 11-13 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไพร  จัดกิจกรรมกีฬาในเขตชุมชน
โรงทานขนมจีน พศช. น้ำยา / แกงเขียวหวาน อิ่มบุญกันถ้วนหน้า งานปิดทองฝังลูกนิมิต
#ขนมจีนพศช #เส้นสีสมุนไพร#สดใหม่สะอาดปลอดภัย #ไร้สารกันบูด @ พระลานพระราชวังดุสิต
พิธีบวงสรวงศาลพระพรหมและทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2561 ณ บริษัท พ.ศ.ช.กรุ๊ป จำกัด
วันที่ 25ธ.ค 60 อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานบริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นาย คม  สังข์วงษ์  นายอำเภอขุนหาญและคณะ ร่วมต้อนรับ ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต รองผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธ์ุ นักวิจัยอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญด้านจุินทรีย์โปรไบโอติก พร้อมคณะนักวิจั
หน้า 1 จาก 6