หน้าแรก ข่าวสาร พ.ศ.ช. ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกองทุนทิวารุ้งแก้ว เพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มูลนิธิ พศช. และทีมงานประชาสัมพันธ์ อบจ.ศรีสะเกษ ได้นำนักเรียน จากโรงเรียนบ้านกะเอิน. ตำบลบุสูง โรงเรียนบ้านโพนยาง โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม เกษตรกรจากอำเภอวังหิน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ ที่แปลงนาอินทรีย์ของนางวิจิตร รุ้งแก้ว บ้านโพนยาง ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน โดยมีวิทยากรจากศูนย์ข้าวจากศรีสะเกษ สภาเกษตรศรีสะเกษ นายทำนอง ฮ่อไทสงค์ ประเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ นายบุญเพ็ง. คำเลิศ ประธานกองทุนบุญเพ็งคำเลิศ นายสมชัย สำเภา นายอุดมการณ์ บัวเกตุ ร่วมเป็นวิทยากร สำหรับอาหารได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิพศช.เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลบ่อแก้ว

 

01

 

02

 

03

 

04

อ่าน 319 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561 09:47