สาระน่ารู้

ขั้นตอนการผลิตเส้นขนมจีน จากแป้งหมักขนมจีน พศช. 1 การต้ม / นึ่งแป้ง เตรียมน้ำให้เดือดแล้วใส่แป้งหมัก พ . ศ . ช . ลงไปในหม้อต้มหรือหม้อนึ่ง ปิดฝาให้สนิท (100 องศาเซลเซียส ) จะใช้เวลาในการต้มเท่ากัน แต่ถ้าอุณหภูมิไม่คงที่ก็จะทำให้เวลาในการต้มแตกต่างกัน จะต้องต้มให้แป้งสุกจากผิวนอกลึกเข้าไปข้างในประมาณ ครึ่ง นิ้ว (1 - 1.5 เซนติเมตร ) เมื่อนึ่งสุกแล้วนำก้อนแป้งออกมาพักไว้ เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
คำว่า"ขนมจีน" ไม่ใช่ "อาหารจีน" คำว่า "ขนมจีน" ไม่ใช่อาหารจีน แต่คำว่า"จีน" ที่ต่อท้ายขนมนี้สันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากมอญ ซึ่งเรียกขนมจีนว่า "คนอมจิน" หมายถึง "สุก 2 ครั้ง" พิศาล บุญปลูก ชาวไทยเชื้อสายรามัญผู้สนใจศึกษาอาหารและวัฒนธรรมมอญกล่าวว่า " จริง ๆ แล้ว ขนมจีนเป็นอาหารของคนมอญหรือรามัญ คนมอญเรียกขนมจีนว่า คนอมจิน คนอม หมายความว่าจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน จินแปลว่าทำให้สุก" นอกจากนี้ "คนอม" นั้นสันนิษฐานว่าน่าจะใกล้เคียงกับคำไทย "เข้าหนม" แปลว่าข้าวที่นำมานวดให้เป็นแป้งเสียก่อ
  การผลิตขนมจีนอย่างง่าย   วิธีการทำขนมจีน แบ่งวิธีการทำตามชนิดของแป้งที่ใช้ทำได้ดังนี้           ขนมจีนแป้งหมัก           นำ ข้าวท่อนแช่น้ำประมาณ 8 ชั่วโมง แล้วสงขึ้นใส่ตะแกรงรดน้ำให้ชุ่มทุกวันเป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นนำมาบดให้ละเอียดเป็นแป้งนวดแป้งแล้วทำเป็นก้อนเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 15 ชม. นำไปต้มประมาณ 3-5 นาที ตำก้อนแป้งหรือนวดด้วยเครื่องให้เหนียวและจับตัวเป็นก้อน หลังจากนั้นผสมน้ำให้เหลวพอที่จะกดเป็นเส้นโดยเส้นแป้งลงในน้ำร้อนผสมเกลือ เม็ด พอเส้นสุกลอยตักขึ้นใส่ในน้ำเย็น 2 ครั้ง แล้วตักขึ้นจับเป็นจับตามชอบ
วิธีการเก็บรักษาแป้งหมักขนมจีน พศช.   แป้งหมักขนมจีน พ.ศ.ช. เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกระบวนการธรรมชาติ ปราศจากสารกันบูด สารฟอกขาว และสารเคมีอื่นๆเจือปน ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ หากกระบวนการจัดเก็บไม่ดีพอก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยน แปลงเร็วขึ้นมีผลต่อคุณภาพเส้นที่ได้  แต่หากมีการจัดเก็บที่ดีและเหมาะสมก็จะสามารถรักษาคุณภาพยืดอายุการจัดเก็บ ได้นานขึ้น  
ความแตกต่างของแป้งแต่ละแบรนด์ แต่ละยี่ห้อ มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ลูกค้า หลายๆท่านคงมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้งหมักขนมจีนของเราว่าแต่ละแบรนด์ แต่ละยี่ห้อ ที่มีชื่อต่างๆ กันไป นั้นมีคุณภาพและปริมาณแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเราก็ได้แยกผลิตภัณฑ์แป้งหมักขนมจีน ไว้เป็น 3 กลุ่มด้วยกันดังนี้
  เปิดตัวลูกค้าใหม่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม     ชุดขนมจีนเริ่มต้น ของ พศช.    1.เครื่องนวดแป้งหมักขนมจีน พศช.  2.เครื่องโรยแป้งหมักขนมจีน พศช.  2.ผลิตภัณฑ์ตรา แป้งหมักขนมจีน พศช. (สีแดง)            
หน้า 2 จาก 2