หน้าแรก แนะนำ พศช. ใบรับรองมาตรฐาน ใบรับรองมาตรฐานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยTISTR

ใบรับรองมาตรฐานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยTISTR ไอเท็มน่าสนใจ

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

hiso1

 

         บริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ผลิตแป้งหมักขนมจีน พศช.ระดับAEC ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนัก
รับรองระบบคุณภาพ (สรร.) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
มีฐานะเป็นหน่วยรับรอง
(Certification Body) ที่มีมาตรฐาน
การทำงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล ตามมาตรฐาน ISO/IEC
17021และมาตรฐาน ISO/TS 22003 เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 

 

ISO 22000:2005 เลขที่ใบรับรอง FS 0009

ใบรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร

 

22000

 

 

 

 

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)เลขที่ใบรับรอง H0065 

ใบรับรองมาตรฐาน ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมตามมาตรฐานสากล

 

hazard

 

 

 

 

 

 

Good Manufacturing Practice (GMP) ใบรับรองเลขที่ G 0094

ใบรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการสุขลักษณะพื้นฐานที่ดีสำหรับโรงงานผลิตอาหารตาม
มาตรฐานสากล

 

gmp

อ่าน 5458 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2558 15:46